Adeverinta de vechime in munca 2017

Cartile de munca nu se mai intocmesc si completeaza incepand din 1 ianuarie 2011, data de la care evidenta muncii se realizeaza doar electronic, prin intermediul registrului general de evidenta a salariatilor (ReviSal), reglementat prin Hotararea de Guvern nr. 500/2011. Conform acestui act normativ, fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Disparitia carnetelor de munca a facut ca dovada vechimii in munca sa se poata face numai cu ajutorul unor adeverinte care sa precizeze perioadele lucrate de salariatii angajati cu contract de munca.

Cum se obtine adeverinta de vechime in munca?

Exista mai multe situatii care trebuie luate in calcul.

1. Atunci cand salariatul solicita angajatorului o astfel de adeverinta.

Potrivit art. 5 din HG. 500/2011, angajatorul este obligat sa emita adeverinta, in original sau copie certificata, in maxim 15 zile de cand a fost solicitata.

“La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.” art. 5, HG nr. 500/2011

Obligatia angajatorului, prevazuta in HG 500/2011, este dublata si de o prevedere a Codului Muncii care, la art. 34, precizeaza ca: “la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate”.

2. Atunci cand angajatorul nu vrea sau nu poate elibera o adeverina de vechime in munca.

In acest caz, tot HG 500/2011 reglementeaza situatia si prevede ca salariatii au posibilitatea sa solicite documentul direct la Inspectoratul Teritoril de Munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea. Textul legal spune ca “Inspectoratul teritorial de munca elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii”.

Serviciul nu este, insa, gratuit, eliberarea adeverintei fiind taxata cu 20 de lei/document, potrivit Ordinul Ministerului Muncii nr. 826/2014, actul normativ care reglementeaza tarifele si taxele percepute de ITM.

Trebuie sa stiti ca, in cazul in care angajatorul refuza, neavand motive obiective, sa elibereze adeverintele de vechime si orice alte documente calitatea de salariat a solicitantului, el poate fi amendat cu o minim 300 de lei, amenda care poate ajunge si la 1.000 de lei.

Tot ce trebuie sa faceti este sa sesizati ITM, singura institutie abilitata sa constate aceasta contraventie si sa aplice amenzile corespunzatoare.

3. Emiterea adeverintei din oficiu, situatie nou-introdusa in legislatie dupa 28 nov 2016.

In 28 noiembrie 2016 a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, care precizeaza ca „la incetarea activitatii salariatului/persoanei platite din fonduri publice, angajatorii au obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate”.

Cu alte cuvinte, acest text obliga angajatorul, companie sau institutie publica, sa emita adeverinta la incetarea activitatii persoanelor pe care le-au platit. Inainte de aparitia HG 877/2016, nu exista nicio obligatie pentru angajator sa emita din oficiu adeverinta, in lipsa solicitarii exprese a salariatului.

In cazul in care eliberarea adeverintei de vechime la incetarea activitatii nu se face, angajatorul poate sa fie amendat cu o suma cuprinsa intre 300 si 1.000 de lei.

Asa cum precizam mai sus, regula emiterii din oficiu este aplicabila atat salariatilor din mediul privat, cat si bugetarilor, indiferent de institutia publica unde au fost angajati.

Ce trebuie sa contina adeverinta de vechime? (vezi atasat model din mediul privat / institutii publice)

Adeverinta de vechime in munca nu are un format standardizat, impus de legislatie, astfel ca fiecare angajator poate alege forma in care se prezinta documentul. Totusi, pentru a fi completa si pentru a oferi toate informatiile importante, adeverinta ar trebui sa contina cel putin precizari referitoare la:

Datele de identificare ale salariatului,
Datele de identificare ale contractului individual de munca pe baza caruia se atesta vechimea (numarul si anul in care a fost incheiat),
Durata activitatii salariatului,
Functiile ocupate de salariat in perioada in care a fost angajat,
Schimbarile suferite de contractul individual de munca, in cazul in care a fost vorba de incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea CIM,
Valoarea salariului de baza, inclusiv sporuri care intra in calculul punctajului mediu anual;
Vechimea in munca, in meserie si in specialitate,
Perioadele de concediu fara plata
Absentele nemotivate de la serviciu.
Un model al adeverintei de vechime in munca este disponibil in fisierul atasat acestui articol (documentul este prelucrat de pe site-ul ANOFM Dolj).

Spre deosebire de mediul privat, unde formatul documentului este lasat la latitudinea angajatorului, la functionarii publici adeverinta este standardizata, modelul ei fiind reglementat prin Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 192/2013, in vigoare din 22 ianuarie 2013. Vezi modelul atasat acestui articol.

Documentul atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor dobandite dupa data de 1 ianuarie 2011, dovada vechimii dobandite pana la 31 decembrie 2010 facandu-se, la fel ca in cazul angajatilor din sectorul privat, tot cu carnetul de munca.

Sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_44558/avocatnet.htmlLeave a Reply